• سهراب عبداله زاده

  • استادیار
  • گروه مهندسی صنایع
Email:   

بیوگرافی کوتاه

          
         
    

رزومه آموزشی و پژوهشی

[English CV]

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

مقالات ژورنال (7)

پروژه های تحقیقاتی (4)

پایان نامه ها (3)

دروس تدریس شده (6)

جوایز و افتخارات (3)

   
  • نام و نام خانوادگی
  • سهراب عبداله زاده
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی صنایع
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)


1- دکتری،دانشگاه علم و صنعت ایران، 1393.

2- کارشناسی ارشد،دانشگاه علم و صنعت ایران، 1373.

3- کارشناسی ،دانشگاه صنعتی شریف، 1371.

مقالات ژورنال (7)


1-سهراب عبداله زاده و محمد رضا سالمی و جواد فهیم، شناسایی و رتبه‌بندی فرصت‌های حاصل از راهبرد استانداردسازی در صنایع دفاعی کشور،فصلنامه راهبرد دفاعی، 1398، دوره 17 شماره 4.

2-سهراب عبداله زاده و امیر امینی، ارائه مدل ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان مواد غذایی بیمارستان‌ها در محیط عدم قطعیت،مجله پژوهش سلامت، 1398، دوره 5 شماره 1.

3-سهراب عبداله زاده و محمد رضا سالمی و جواد فهیم، استانداردسازی راهبردی موثر جهت بهبود عملکرد زنجیره تامین (مطالعه موردی: صنایع خودروسازی کشور)،مدیریت استاندارد و کیفیت، 1399، دوره 10 شماره 2.

4-سهراب عبداله زاده و محمد رضا سالمی و جواد فهیم، استانداردسازی راهبردی موثر جهت تسریع توسعه فناوری صنعتی در کشور،فصلنامه توسعه صنعتی، 1399، دوره 18 شماره 42.

5-Sohrab Abdollahzadeh and Kazhal Gharibi، A mixed-integer linear programming approach for circular economy-led closed-loop supply chains in green reverse logistics network design under uncertainty،Journal of Enterprise Information management، 2021، https://doi.org/10.1108/JEIM-11-2020-0472.

6-Sohrab Abdollahzadeh and Jamileh Hayati، An Integrated Simulation and Virtual Cellular Manufacturing System Concepts Approach for Maintenance Policy Selection،Mathematical problems in Engineering، 2021، https://doi.org/10.1155/2021/1306742.

7-Sohrab Abdollahzadeh، Sustainable Development of Foodservices under Uncertainty،sustainability، 2021، (9)13.

پروژه های تحقیقاتی (4)


1-سهراب عبداله زاده، ایجاد روش مسدود کننده جریان گاز برای موارد تعمیراتی و اضطراری در علمک،شرکت گاز، 1397.

2-سهراب عبداله زاده، طراحی و ساخت دستگاه تصفیه عسل از ناخالصی ها،شرکت شهرک های صنعتی، 1395.

3-سهراب عبداله زاده، امکانسنجی توسعه خوشه صنعتی عسل آذربایجان غربی،شرکت شهرک های صنعتی، 1398.

4-سهراب عبداله زاده، راهکارهای پاستوریزه کردن محصولات خوشه صنعتی عرقیات گیاهی،شرکت شهرک های صنعتی، 1393.

پایان نامه ها (3)


1-سهراب عبداله زاده و محمد رضا سالمی، شناسایی و رتبه بندی انگیزه های پیوستن شرکت ها به نظام استانداردسازی ملی،دانشگاه صنعتی ارومیه، 1398.

2-سهراب عبداله زاده و حامد صابری و مهدی فدیشه ای، یادگیریساختار شبکه بیزی برای تشخیص بیماری دیابت،دانشگاه صنعتی ارومیه، 1396.

3-سهراب عبداله زاده و مرتضی مرندی، مقایسه مدل سنتی میانگین-واریانس مارکویتز و مدل دارای محدودیت های کاردینالیتی در مساله بهینه سازی سبد سهام،دانشگاه صنعتی ارومیه، 1394.

دروس تدریس شده (6)


1- طراحی ایجاد صنایع.

2- برنامه ریزی حمل و نقل.

3- مهندسی نگهداری و تعمیرات.

4- مدیریت و کنترل پروژه.

5- طراحی سیستم های صنعتی.

6- مهندسی فاکتورهای انسانی.

جوایز و افتخارات (3)


1- عامل توسعه خوشه صنعتی برتر.

2- دانشمند برتر در حوزه ارتباط با صنعت.

3- مدیر نمونه کشور.