• رضا فتح الهی

  • مربی
  • گروه مکانیک
Email:   

بیوگرافی کوتاه

          
         
    

رزومه آموزشی و پژوهشی

[English CV]

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (2)

مقالات ژورنال (3)

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)

کتاب های چاپ شده (1)

دروس تدریس شده (13)

   
  • نام و نام خانوادگی
  • رضا فتح الهی
  • مدرک تحصیلی
  • کارشناسی ارشد
  • درجه علمی
  • مربی
  • بخش مربوطه
  • گروه مکانیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (2)


1-کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک ـ طراحی کاربردی،دانشگاه جامع امام حسین (ع).

2-کارشناسی، مهندسی مکانیک ـ حرارت و سیالات،دانشگاه علم و صنعت ایران.

مقالات ژورنال (3)


1-Reza Fathollahi, Agil Fazeli, ENERGY AND EXERGY ANALYSIS IN COAL FIRED POWER PLANT,International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and Development (IJMPERD), India, 2019.

2-Reza Fathollahi, INVESTIGATING THE NEW AND ADVANCED ENERGY CONVERSION TECHNOLOGIES IN ANALYSIS OF POWER PLANTS ,International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and Development (IJMPERD), India, 2019.

3-Reza Fathollahi, Evaluating the Dynamic Performance of Passenger Cars Having CNG Cylinders ,International Journal of Applied Engineering Research, 2017.

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)


1-رضا فتح الهی، تاثیر استفاده از شمع انرژی در معماری ساختمان های نوین با رویکرد صرفه جویی در مصرف انرژی،ششمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران، 1396.

2-امین ایرجی، رضا فتح الهی، ارزیابی عددی رفتار دیوارهای خاک مسلح بلند،اولین کنفرانس مهندسی زیرساخت ها، 1397.

3-رضا فتح الهی، امین ایرجی، کاربرد فن آوری نوین شمع انرژی در سیستمهای سرمایش و گرمایش ساختمانی،اولین کنفرانس مهندسی زیرساخت ها، 1397.

کتاب های چاپ شده (1)


1-انجام آزمایش های کپتیوفایرد موتور موشک های سوخت جامد،ترجمه، 1396.

دروس تدریس شده (13)


1-طراحی سیستمهای تهویه مطبوع، کارشناسی.

2-مدیریت وکنترل پروژه، کارشناسی.

3-آزمایشگاه مکانیک سیالات، کارشناسی.

4-آزمایشگاه مقاومت مصالح، کارشناسی.

5-آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات، کارشناسی.

6-تکنولوژی جوش و بازرسی، کارشناسی.

7-تاسیسات برقی و مکانیکی، کارشناسی.

8-دینامیک، کارشناسی.

9-مکانیک سیالات 1، کارشناسی.

10-مقاومت مصالح 2، کارشناسی.

11-مقاومت مصالح 1، کارشناسی.

12-طراحی شاسی و بدنه خودرو، کارشناسی.

13-نیروگاهها (حرارتی، آبی هسته ای)، کارشناسی.