• آرش رحمانی رضاییه

  • استادیار
  • گروه مهندسی مکانیک
Email:   

بیوگرافی کوتاه

          
         
    

رزومه آموزشی و پژوهشی

[English CV]

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

مقالات ژورنال (19)

پروژه های تحقیقاتی (3)

اختراع ها و امتیازهای معنوی (3)

دروس تدریس شده (7)

   
  • نام و نام خانوادگی
  • آرش رحمانی رضاییه
  • مدرک تحصیلی
  • دکترا
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی مکانیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)


1- دکترای تخصصی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی،دانشگاه تبریز، 1393.

2- کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی،دانشگاه گیلان، 1385.

3- کارشناسی مهندسی مکانیک - طراحی جامدات،دانشگاه تبریز، 1382.

مقالات ژورنال (19)


1-An improved mathematical model for hyper redundant hybrid mechanism based on the Lagrange method, A Rahmani, S Faroughi, H Haddad Khodaparast, C Yang ,International Journal of Control, 2021.

2-Eringen’s nonlocal and modified couple stress theories applied to vibrating rotating nanobeams with temperature effects, A Rahmani, S Faroughi, MI Friswell, A Babaei ,Mechanics of Advanced Materials and Structures, 2021.

3-Vibration analysis for anti-symmetric laminated composite plates resting on visco-elastic foundation with temperature effects, A Rahmani, S Faroughi, MI Friswell ,Applied Mathematical Modelling , 2021.

4-On wave propagation of rotating viscoelastic nanobeams with temperature effects by using modified couple stress-based nonlocal Eringen’s theory, A Rahmani, B Safaei, Z Qin ,Engineering with Computers, 2021.

5-Application of a novel elimination algorithm with developed continuation method for nonlinear forward kinematics solution of modular hybrid manipulators, A Rahmani, S Faroughi ,Robotica, 2020.

6-The vibration of two-dimensional imperfect functionally graded (2D-FG) porous rotating nanobeams based on general nonlocal theory, A Rahmani, S Faroughi, MI Friswell ,Mechanical Systems and Signal Processing, 2020.

7-On dynamic-vibration analysis of temperature-dependent Timoshenko microbeam possessing mutable nonclassical length scale parameter, A Babaei, A Rahmani ,Mechanics of Advanced Materials and Structures, 2020.

8-Vibration characteristics of functionally graded micro-beam carrying an attached mass, A Rahmani, A Babaei, S Faroughi ,Mechanics of Advanced Composite Structures, 2020.

9-On wave propagation in two-dimensional functionally graded porous rotating nano-beams using a general nonlocal higher-order beam model, S Faroughi, A Rahmani, MI Friswell ,Applied Mathematical Modelling, 2020.

10-Position Control Of A Stewart Platform using Dynamic Matrix Control, SS Ahmadi, A Rahmani ,Majlesi Journal of Mechatronic Systems, 2020.

11-Vibration analysis of rotating thermally-stressed gyroscope, based on modified coupled displacement field method, A Babaei, A Rahmani ,Mechanics based design of structures and machine, 2020.

12-In-plane and out of plane free vibration in nano ultra-thin film using a general nonlocal Kirchhoff ultra-thin film model, A Rahmani, A Ahmadpour Fard, S Farooghi ,Journal of Theoretical and Applied Vibration and Acoustics, 2020.

13-Transverse vibration analysis of nonlocal beams with various slenderness ratios, undergoing thermal stress, A Babaei, A Rahmani, I Ahmadi ,Archive of Mechanical Engineering, 2019.

14-Application of Wavelet Neural Network in Forward Kinematics Solution of 6-RSU Co-axial Parallel Mechanism Based on Final Prediction Error, A Rahmani ,International Journal of Engineering (B), 2018.

15-Development of an accurate molecular mechanics model for buckling behavior of multi-walled carbon nanotubes under axial compression, B Safaei, P Naseradinmousavi, A Rahmani ,Journal of Molecular Graphics and Modelling, 2016.

16-Application of neural network training in forward kinematics simulation for a novel modular hybrid manipulator with experimental validation, A Rahmani, A Ghanbari ,Intelligent Service Robotics, 2016.

17-Kinematic analysis and workspace determination of hexarot-a novel 6-DOF parallel manipulator with a rotation-symmetric arm system, Mohammad Reza Chalak Qazani, Siamak Pedrammehr, Arash Rahmani, ...,Robotica, 2015.

18-A Rahmani, A Ghanbari, M Mahboubkhah, Kinematics analysis and numerical simulation of hybrid serial-parallel manipulator based on neural network ,Neural Network World, 2015.

19-An experimental study on motion error of hexarot parallel manipulator, Mohammad Reza Chalak Qazani, Siamak Pedrammehr, Arash Rahmani, ...,The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2014.

پروژه های تحقیقاتی (3)


1- طراحی، شبیه سازی، تحلیل و ساخت کوپلینگ های دیافراگمی و مقایسه نتایج تحلیل ها با نتایج آزمایشات مخرب و غیر مخرب، 1400.

2- تحلیل استاتیکی و دینامیکی تجهیز Inter-Lock های مکانیکی با قابلیت نصب بر روی شیرهای صنعتی - صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ، 1398.

3- انجام محاسبات و طراحی Pulsation Dampener استیج های کمپرسور رفت و برگشتی مطابق با دستوالعمل استاندارد (API618) ، 1398.

اختراع ها و امتیازهای معنوی (3)


1- COMPUTERIZED NUMERIC CONTROL (CNC) AUTOMATIC SEWING MACHINE,US-Patent, 2021.

2- سيستم نشانه روي سريع رباتيك با استفاده از مكانيزم كروي موازي،ایران، 1400.

3- پهباد بازرس و یخ شکن برای خطوط انتقال برق،ایران، 1399.

دروس تدریس شده (7)


1- کنترل پیشرفته (1).

2- رباتیک پیشرفته.

3- طراحی مکانیزم ها.

4- کنترل اتوماتیک.

5- ارتعاشات.

6- دینامیک.

7- مقاومت مصالح (1) و (2) .