لیست سایت های اعضا هیئت علمی دانشکده محیط ریست-گروه مهندسی معدن >>> (3)

1- حجت حسین زاده قره قشلاق
استادیار
https://faculty.uut.ac.ir/hosseinzadeh
2- رضا میکائیل
دانشیار
https://faculty.uut.ac.ir/mikaeil
3- عزالدین بخت‌آور
دانشیار
https://faculty.uut.ac.ir/e.bakhtavar